• Здравейте, Вие се намирате на официалния сайт на “ЕЕГ Инженеринг” ЕООД.
  Ето и някои от основните дейности на фирмата
  :

  » Инженерингови консултации и електропроектиране. 
     Предоставяне на готови инженерни решения

  » Изграждане на промишлени и битови електрически инсталации

     силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитни и заземителни

  » Електромеханична поддръжка на сгради, инсталации, машини и съоръжения.

  » Изграждане на системи за автоматизация и управление.

  » Монтаж, демонтаж, ремонт и поддръжка на машини и съоръжения

  » Търговия с качествени електроматериали

    Във фирма „ЕЕГ Инженеринг” ЕООД работят висококвалифицирани специалисти с електротехническо образование, които са основният инструмент за постигане на добри резултати в нашата работа. Ние разполагаме и с висококвалифициран инженерен персонал с достатъчно голям опит и  умения, които са гаранция за качеството на нашите услуги.

ЗДРАВЕЙТЕ, ВИЕ СЕ НАМИРАТЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА “ЕЕГ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. 
ЕТО И НЯКОИ ОТ ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ФИРМАТА
:

» ИНЖЕНЕРИНГОВИ КОНСУЛТАЦИИ И ЕЛЕКТРОПРОЕКТИРАНЕ. 
   ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГОТОВИ ИНЖЕНЕРНИ РЕШЕНИЯ

» ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ И БИТОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

   СИЛОВИ, ОСВЕТИТЕЛНИ, СЛАБОТОКОВИ, МЪЛНИЕЗАЩИТНИ И ЗАЗЕМИТЕЛНИ

» ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ, ИНСТАЛАЦИИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.

» ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ.

» МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

» ТЪРГОВИЯ С КАЧЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ

  ВЪВ ФИРМА „ЕЕГ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД РАБОТЯТ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ С ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, КОИТО СА ОСНОВНИЯТ ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ В НАШАТА РАБОТА. НИЕ РАЗПОЛАГАМЕ И С ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАН ИНЖЕНЕРЕН ПЕРСОНАЛ С ДОСТАТЪЧНО ГОЛЯМ ОПИТ И  УМЕНИЯ, КОИТО СА ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА НАШИТЕ УСЛУГИ.


КОНТАКТИ

РАБОТНО ВРЕМЕ
08.00 - 18:00 ч.

eeg@eeg.bg
0886844761, 0888238631, 0884859612
  http://www.eeg.bg

ОФИСИ

 • ОФИС
  ЕЛИН ПЕЛИН

  2100, ЕЛИН ПЕЛИН
  УЛ.СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ 22
  0886844761, 0888238631
 • ОФИС
  МУСАЧЕВО

  2139, МУСАЧЕВО
  УЛ. ЕЛИН ПЕЛИН 9
  0886844761, 0888238631

МАГАЗИНИ

 • ЕЛЕКТРОСВЯТ
  ЕЛИН ПЕЛИН

  УЛ.ДЕСИСЛАВА 10
  0884859612
 • ЕЛЕКТРОСВЯТ
  МУСАЧЕВО

  УЛ. ЕЛИН ПЕЛИН 9
  0886844761